Over

Sinds 2012 gaat Stichting Pompei publiekelijk verder onder de naam Dutch Vinex Wonder Boys. De artistieke leiding is sindsdien in handen van Jolle Roelofs en Tjebbe Roelofs.

Stichting Pompei biedt theatermakers al sinds 1998 vruchtbare grond voor muziektheaterinitiatieven in de breedste zin van het woord. Het publiek op het verkeerde been zetten is een vast gegeven in de voorstellingen. Net als theater brengen op plekken waar mensen dat totaal niet verwachten.

wonderboy jolle

Componist/muziektheatermaker Jolle Roelofs(’78)

wonderboy tjebbe

Acteur/theatermaker Tjebbe Roelofs (’81)

Pompei is ontstaan in 1998 in Almere door een eerste generatie Almeerders die hun hart verpand hebben aan theater. Doordat ze als eerste opgroeiden in Almere voelen ze de verantwoordelijkheid om samen met Almere te bouwen aan een samenleving waar ruimte is voor hoogwaardige cultuur. Nu bijna 20 jaar verder is het nog steeds nodig om deze jonge ambitieuze stad te helpen om een leefbare stad te blijven en genoeg voeding te geven. De identiteit van Pompei is nauw verbonden met de stad Almere door dit verantwoordelijkheidsgevoel. Pompei kaart vraagstukken aan die in de samenleving leven en waar de makers zichzelf over verwonderen. Als gezelschap willen we de dialoog aangaan met Almeerders, ze een spiegel voorhouden en ruimte geven tot reflectie. Als Dutch Vinex Wonder Boys weten we hoe het is om op te groeien in een gebied waar nog niks is. Waar je op jezelf aangewezen bent en niet kan leunen op een opgebouwde cultuur. We hebben die leegte omarmd en onze fantasie er op los gelaten. Hoe heerlijk is het om daar waar zo weinig is je stempel te kunnen drukken op een nog jonge cultuur. Geen vooroordelen, geen onnodige ballast, geen cultuur waartoe je je onbewust toe verhoudt. Alle ruimte om los te gaan. Deze “Almeriaanse Droom” leeft bij veel van deze eerste generatie Almeerders. De pioniersgeest is er met de paplepel ingegoten.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close